...

XIX Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

7 - 8 September 2022 in Białystok

International Dairy Cooperatives Forum

AGENDA

* For reasons beyond the control of the Organizer, the program may be subject to change.