...

XIX Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

7 - 8 września 2022 r. Białystok

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

PROGRAM

* Z przyczyn niezależnych od Organizatora program może ulec zmianie.