...

XIX Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to przede wszystkim okazja do spotkania przedstawicieli branży mleczarskiej i merytorycznych dyskusji dotyczących branży nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie.

To także niezwykła sposobność, by docenić i nagrodzić przedsiębiorców sektora mleczarskiego. Służy temu Ranking Spółdzielni Mleczarskich, który odbędzie się już po raz piętnasty. Nagrody rankingowe zostaną wręczone podczas uroczystej Gali w dniu 8 września w niezwykłych wnętrzach Opery Podlaskiej. Wzorem lat ubiegłych zostaną wyłonieni zwycięzcy w kategorii Dużych, Średnich i Małych Spółdzielni Mleczarskich, w kategorii Przedsiębiorstwo Zielonych Rozwiązań oraz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Po raz kolejny zostanie wybrany także Lider Ekspansji. Tę kategorię rankingową opracowują spółki należące do Grupy Crédit Agricole – Credit Agricole Bank Polska S.A. i Eurofactor Polska S.A., partnerzy Rankingu.

Przedsiębiorstwa biorące udział w Rankingu Spółdzielni Mleczarskich stale się rozwijają, a nowe wyzwania wyznaczają nowe kierunki rozwoju. Coraz większa grupa przedsiębiorstw związanych z rynkiem mleka intensyfikuje działalność badawczo-rozwojową. Świadomość możliwości budowania przewagi poprzez innowacje w ostatnich latach znacząco wzrosła, a dla wielu firm stała się kluczem do dalszego rozwoju. Dlatego postanowiliśmy przyznać nagrody w dwóch dodatkowych kategoriach: Innowacyjne Ekologiczne Opakowanie oraz  Działalność badawczo-rozwojowa. Mamy nadzieję, że nowe kategorie spotkają się z zainteresowaniem przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Rankingu Spółdzielni Mleczarskich i oczywiście w 19. Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej – niezwykłym wydarzeniu całego sektora mleczarskiego.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.